Nestačí jen vyrobit

Každý výrobce musí u svého výrobku zhodnotit, zda jeho výrobek nepatří do skupiny výrobků, které musí mít tzv. Prohlášení o shodě. Je to velmi důležitý dokument, který prokazuje, že výrobek splňuje veškeré normy, že byl vyroben podle platné legislativy. Prohlášení o shodě se vystavuje pro dané výrobky, které určuje norma. Každý výrobce je povinen vést záznamy o všech Prohlášeních shody, které kdy vydal. Někdy nastává problém u dovozu zboží, kdy podle Českých norem výrobek musí mít Prohlášení o shodě, ale zahraniční dodavatel jej nedodává. Pak je problém u dovozce, který musí Prohlášení o shodě nechat vystavit. Od toho jsou tu firmy jako např. EZÚ, kteří umí výrobek posoudit a může vystavovat certifikáty.

výroba

Podnikat a vyrábět např. elektrická zařízení, to je velká zodpovědnost vůči zákazníkům, kteří si výrobek v obchodě koupí. Někdo zákazníkům musí zaručit, že výrobek je bezpečný a jeho správným používáním se zákazníkovi nemůže nic stát. A od toho jsou tu Prohlášení o shodě, která jsou potvrzením o tom, že výrobek je vyroben podle všech příslušných norem, jak co se týká materiálů, ale i postupu výroby a hlavně, že splňuje veškeré bezpečnostní normy. Všechny tyto normy musí být na Prohlášení o shodě vyjmenované. Tento dokument musí mít také své pořadové číslo a firma, která jej vydává je musí mít archivované a jsou i příslušné orgány, které mají pravomoc kdykoliv tyto certifikáty kontrolovat.

stroj

Pro vaši výrobní firmu může být zhotovení Prohlášení o shodě velmi náročné a pokud chcete mít jistotu, že bude certifikát sepsaný správně, se všemi náležitostmi, můžete buď zaměstnat člověka, který se bude starat pouze o platnou legislativu a bude tyto certifikáty vystavovat, nebo se raději můžete svěřit do rukou odborné firmě, která má zkušenosti a vystaví jednoznačně Prohlášení o shodě, které bude splňovat veškeré potřebné údaje.