Připravujeme celoroční bydlení na venkově

Prodali jste městský byt a rozhodli jste se trávit zbytek života na venkově? Proč ne, odpadnou vám typické stresující vlivy, které v městském prostředí převládají, jako je zvýšený hluk, zplodiny z aut a z průmyslové výroby, smog z lokálních topenišť, zejména z centrálních kotelen, a také neskutečný chaos, který ve městech panuje.

kopáči při práci

Venkovské bydlení však může vyžadovat některé úpravy, zejména v případě, že jste se například nastěhovali do sezonní rekreační chaty, a chcete ji podrobit výstavbě topení a rekonstrukci elektrických rozvodů a také rozvodů vody a odpadu. Možná bude zapotřebí vybudovat na chalupě septik a upravit terén tak, aby tu bylo možno postavit přístřešek pro auto.

ruční výkopové práce

Terénní úpravy parcely budou muset být provedeny co nejdříve, ale co když na to nemáte dostatek času, energie a sil, a co když je terén v okolí domu natolik problematický, že si na to sami netroufáte? Pozvěte si raději profesionály, kteří provádí v Praze výkopové práce (i kdekoli jinde). S čím vám tito odborníci pomohou?

Sesuvy půdy – některé typy terénu mohou vyžadovat speciální zásah s využitím pažení, protože zde dochází k sesouvání půdy a možným závalům. Jsou to např. písčité zeminy nebo navážka stavební suti.

Skalisko – rekreační chaty se staví i v místech, která nepatří mezi klasické terény stavebních pozemků na orné půdě, chata může stát na skále s výhledem na řeku, nebo na skalnatém okraji lesa, odkud je dobrý přístup do zajímavé přírodní lokality. Jestliže bude třeba upravit terén ve skalnatém či kamenitém podloží, bude to pro amatéry nepřekonatelnou překážkou.

Obtížný přístup – výkopové práce někdy vyžadují velmi namáhavou fyzickou dřinu, protože se provádí v místech, kam se nedostane stavební technika a musí se výkup provádět ručně. Tam musí nastoupit parta kopáčů, kteří jsou fyzicky zdatní a hlavně zkušení.