s kompletnÄ› pÅ™ipraveným programem to je jistÄ› sen vÅ¡ech uÄitelů. Ale v souÄasnosti je to rovněž realita, která skuteÄnÄ› funguje. Å kolní výlet, který si uÄitelé se svojí třídou naplánují, může mít nejen pÅ™ipravený program, ale spolu s ním získají uÄitelé k ruce kvalifikovanou pomoc v podobÄ› zkuÅ¡eného průvodce. To je proÅ¡kolená osoba, která má s prací s dÄ›tmi zkuÅ¡enosti a kterou baví dÄ›ti bavit. Průvodce se o dÄ›ti stará celý den a dokáže je skvÄ›le nadchnout a získat pro vÅ¡echny aktivity s programem spojené. Takové kompletní zajiÅ¡tÄ›ní této mimoÅ¡kolní akce je přínosem jak pro žáky, tak i pro uÄitele.

Školní výlet bez starostí

je akce, na kterou se vÅ¡echny dÄ›ti těší a bez které si neumí konec Å¡kolního roku pÅ™edstavit. A pro uÄitele je to akce, která jim spíš pÅ™idÄ›lává vrásky na Äele. Aby si dÄ›ti svou odmÄ›nu pořádnÄ› užily a uÄitelé byli bez starostí, je dobré vybrat takovou akci, na jejímž zdárném průbÄ›hu se budou podílet zkuÅ¡ení a kvalifikovaní průvodci. Taková mimoÅ¡kolní akce s kompletnÄ› pÅ™ipraveným programem zaruÄenÄ› dÄ›ti zaujme a poskytne jim jak spoustu nevÅ¡edních zážitků, tak i nenásilné pouÄení. Starost o dÄ›ti i o vhodný program můžou uÄitelé klidnÄ› nechat na průvodcích. Sami se nemusí naprosto o nic starat a můžou i se svou třídou celý den pÄ›knÄ› užívat.