NÄ›kdy si ÄlovÄ›k myslí, že uÅ¡etří, a pak je zklamán, že opak je pravdou. Že nejen nula od nuly poÅ¡la, ale navíc prodÄ›lal, a pÅ™itom se dotÄ›rných nezvaných spolubydlících stejnÄ› nezbavil. Nakoupili jste i vy naprosto zbyteÄnÄ› spoustu osvÄ›dÄených nástrah, přípravků a postÅ™iků, nejrůznÄ›jších sítí a pastiÄek – dokonce za zvýhodnÄ›né ceny, spreje, lepové nástrahy a další sortiment, který sliboval zaruÄený úspÄ›ch a vyhnání nechtÄ›ných obyvatel z vaÅ¡eho bytu, domu Äi jiného objektu?

Diskrétnost je samozřejmostí

Věřte, že nejste jediní, kteří postupují nejprve tímto způsobem, aby nakonec sami pochopili, že zlikvidovat Å¡kůdce se stoprocentní garancí dokáží pouze odborníci na slovo vzatí. Proto příštÄ› radÄ›ji Å¡etÅ™ete doopravdy a spoleÄnost DeraPlus oslovte hned napoprvé. Že máte obavu, co by tomu Å™ekli lidé, až k vám dorazí vozy, z nichž bude na první pohled patrné, že vaÅ¡e obydlí je osídleno nezvanými návÅ¡tÄ›vníky? Pak vÄ›zte, že vaÅ¡e obavy jsou zcela liché. PÅ™ijedou k vám v naprosté ilegalitÄ› a stejnÄ› tak provedou i tolik potÅ™ebnou deratizaci.